Hago Next
Hago Next

Medewerkers-
tevredenheid

optimale ondersteuning voor kwaliteit en motivatie

Duurzaamheid

rode draad in
organisatiebreed beleid

Investering

efficiënt en resultaatgericht

Innovatieve kracht

maximale winst op
hospitality en efficiency

Toekomstperspectief voor alle partijen: ontdek hoe Hago Next alles uit kast haalt voor optimale medewerkerstevredenheid.

Gemotiveerde, betrokken en gastvrije medewerkers, met gevoel voor dienstverlening, aan de slag op de voor hen best geschikte plek.

Direct contact met de eindgebruiker en klant draagt bij aan zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en eigenwaarde van de vakschoonmakers.

Schoonmaakapp en professionele werkkleding, middelen en materialen zorgen voor kwaliteitsslag.

Vergroten eigenwaarde met coaching-on-the-job, gastvrijheidstrainingen, ergonomietrainingen en vakopleidingen.

Via medewerkers-tevredenheidsonderzoeken investeren in ontwikkeling van medewerkers.

Met een schoonmaakmodel dat uitgaat van de waarden en wensen van alle betrokken partijen, met oog voor mens en maatschappij.

People. Meer respect en waardering voor de schoonmaker: lager verloop en minder ziekteverzuim.

Planet. Duurzame schoonmaakmiddelen (groene productlijn van Vive), techniek en ICT als paperless motor achter de dienstverlening.

Profit. Energiebesparing door dagschoonmaak, lean organisatie, minder faalkosten, inzicht in prijs en proces, efficiency door innovatie.

Duurzaamheidsscans om duurzaamheidsstatus vast te stellen en te verbeteren.

Hago Next bezit alle basismilieucertificaten en werkt volgens de principes en certificering van de MVO Prestatieladder niveau 4.

Durven geloven in duurzame partnerships waarin vertrouwen en open communicatie centraal staan.

Dagschoonmaak geïntegreerd met receptiediensten, housekeeping en gastheerschap staat voor optimale gastvrijheidsbeleving.

Menukaarten voor gebouwbewoners leggen wensen op flexibele wijze vast; schoonmaker blijft altijd bereikbaar.

Door maatwerk en korte communicatielijnen met schoonmaker is direct resultaat gegarandeerd.

Resultaatgerichte schoonmaak biedt volop ruimte voor aanvullende toegevoegde waarde in additionele diensten.

Periodieke klanttevredenheids-onderzoeken gericht op maximale tevredenheid.

Terug naar vanzelfsprekendheden waar iedereen weer elkaar vertrouwt. Geen loze beloftes, maar harde afspraken en garanties.

Niet goed, geld terug (marge is direct gekoppeld aan het waarmaken van beloftes).

Minimale score in KTO > 8, bij KTO < 8 brengen we de winst niet in rekening.

Minimale score in MTO > 8.

Volledige transparantie in prijs, proces en status van de schoonmaak, geen verrassingen achteraf.

Mogelijkheid tot financieel ondernemen binnen het contract, Hago Next beweegt met klanten en wensen mee.

Volledige transparantie in prijs en proces d.m.v. rapportages en portals. Schoonmaakdienstverlening maximaal efficiënt georganiseerd.

Reële tarieven op basis van cao en lean bedrijfsvoering Hago Next.

Door volledige aansturing van Hago Next, en zelfsturende schoonmaakteams die zelf plannen en roosteren, besparing van 5 tot wel 20% aan tijd, geld en energie.

Directe opdrachten aan juiste schoonmaker, klantvraag snel inzichtelijk: actie = reactie.

Lagere TCO (Total Cost of Ownership) door minder faalkosten, minder wisselingen van de wacht.

Hogere ROI met meer grip op daadwerkelijk gewerkte uren, gedane ruimtes, enz.

Met techniek als motor achter de mens: en met naast technische innovaties vooral ook de focus op sociale innovaties.

Schoonmaakapp @lly voor gestroomlijnde communicatie.

Volledige transparantie
in prijs en proces.

Altijd inzichtelijke kwaliteit- en belevingsmetingen, meldingen, bestellingen, werkprogramma’s, DKS-controles, roosters en managementrapportages.

Vooruitdenken, verbeteren en innoveren: direct of in klantpanels, op het gebied van wearables, smart buildings, sensoren, apps voor bewoners.

Digitale facturatie, communicatie en (zelf)roostering in het Next relatieplatform.

Medewerkerstevredenheid
Duurzaamheid
Klanttevredenheid
Garanties
Innovatieve kracht
Investering
Contact