Toekomstperspectief voor alle partijen

Schoonmaakideaal

Toekomstperspectief voor alle partijen

Hago Next: de nieuwe norm in schoonmaak

Voor wie vandaag aan de toekomst begint

Het huidige schoonmaakmodel is eindig. Opdrachtgevers hebben niet altijd het gevoel te krijgen waar ze voor betalen. Eindgebruikers zijn lang niet altijd tevreden. En schoonmakers staan op tegen een te hoge werkdruk.

Het kan anders. Met een schoonmaakmodel dat uitgaat van de waarden en wensen van alle betrokken partijen. De schoonmaker die weer bepaalt hoe het schoon wordt. Eindgebruikers die schoonmaak zelfs weten te waarderen. En opdrachtgevers die krijgen waar ze voor betalen. Een model dat uitgaat van openheid en transparantie. Schoonmaak met oog voor mens en maatschappij. Maak kennis met Hago Next.

Hago Next. De nieuwe norm in schoonmaak is gebaseerd op maximale zichtbaarheid van schoonmakers. Schoonmaak die volledig is ingericht rondom de eindconsument. Met techniek als motor achter de mens en volledige transparantie in prijs en proces, met harde garanties: duurzaam vanuit alle perspectieven. 

7 pijlers: garantie voor een duurzame aanpak

  • Dagschoonmaak
  • Topbeleving
  • Sociale innovatie
  • Technische innovatie
  • Transparantie
  • Harde garanties
  • Duurzaamheid