Meerwaarde voor alle betrokkenen
header high five Hago Next

Duurzaam

Meerwaarde voor alle betrokkenen

Duurzaamheid: een rond verhaal

Voor mens: vrijheid voor de vakman
Hago Next wil het voorbeeld zijn waarvoor mensen weer in de schoonmaakbranche willen werken. Daarvoor monitoren we voortdurend de medewerkerstevredenheid via onze app @lly. Ook zetten we hoog in op ontwikkeling van talent, door de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. En coachen we onze vakmensen in hun werk en zorgen we voor passende opleiding. Maar bovenal stimuleren we onze mensen het beste uit zichzelf te halen door hen de vrijheid te geven zelf het werk te organiseren. De verantwoordelijkheid terug bij de vakman.

Milieu: maximaal duurzaam op lange termijn
In de realisatie van onze duurzaamheidsambitie denken wij mee met onze opdrachtgevers over een maximaal duurzame dienstverlening op lange termijn. Wij leggen onze duurzaamheidsambitie dan ook extreem hoog en zijn samen met onze partners altijd op zoek naar nieuwe initiatieven. Met een ultieme wens om toe te werken naar het cradle-to-cradleconcept waarin afval niet meer bestaat. 

Voor resultaat: slimmer organiseren
Binnen veel schoonmaakcontracten gaat teveel tijd verloren in aansturing van de schoonmaak aan de zijde van de opdrachtgever. Door de volledige aansturing bij Hago Next neer te leggen, waardoor u geen omkijken meer heeft naar de schoonmaak, bespaart u wel 5 tot 20% aan tijd, geld en energie. Door volledige transparantie houdt u desondanks altijd overzicht in de kosten en status van de schoonmaak op uw panden.

People, planet, profit

Willem Lageweg, directeur MVO Nederland:
"Hago Next past bij onze filosofie van people, planet, profit. Vooral bij dienstverleners moet de mens centraal staan. Sociale innovatie is in al haar verschijningsvormen cruciaal om doelen op milieu of economisch gebied te bereiken. Hago Next is een uitstekend voorbeeld van de sociale kant van maatschappelijk verantwoord ondernemen."

Hago Next over opdrachtgever Menzis als maatschappelijk betrokken organisatie in het jaarverslag van Menzis:
"Menzis heeft in 2013 de schoonmaak van haar kantoren aanbesteed. Uit het bestek bleek dat Menzis maatschappelijke betrokkenheid en de factor mens hoog in het vaandel heeft staan. Voor Hago aanleiding om in te schrijven met ons duurzame en innovatieve concept, Hago Next. Hierin is veel ruimte voor sociale innovatie voor onze medewerkers hetgeen zich vertaalt in grote verantwoordelijkheid, verhoging van het aanzien van de schoonmaker en een hogere tevredenheid van de schoonmakers. Aan de kant van de medewerkers van Menzis levert dit concept hogere medewerkerstevredenheid. Dat Menzis voor dit concept heeft gekozen, toont aan dat zij maatschappelijk zeer betrokken is."