Waterneutraal

Waterneutraal werken

Additionele dienstverlening: Waterneutraal

Water is 'the next big thing' op de duurzaamheidsagenda. Ook bij diverse gerenommeerde bedrijven. Waterneutraal is de manier om inzicht te krijgen in uw watervoetafdruk, bewustwording te creëren rondom het thema water én positieve, meetbare impact te maken daar waar toegang tot drinkwater niet vanzelfsprekend is.

Iedereen toegang tot schoon drinkwater

Uw drinkwaterverbruik in Nederland wordt gespiegeld met het beschikbaar maken van drinkwater in ontwikkelingslanden. In de praktijk werkt dit alsvolgt:
- Meten: Waterneutraal brengt de watervoetafdruk van uw bedrijf in kaart
- Bewust maken: Waterneutraal reikt handvatten aan om bewustwording te vergroten
- Investeren: u investeert in de creatie van drinkwater in ontwikkelingslanden
- Communiceren: Waterneutraal maakt betrokken ondernemerschap rondom water transparant

Waterprojecten
Waterneutraal kiest voor projecten die drinkwater realiseren op een plaats op aarde waar dat nu niet beschikbaar is. Zij werken daarbij samen met o.a. Simavi en Aqua for All. De projectvoortgang kan realtime worden gevolgd waardoor u op de hoogte blijft van het waterproject waar u voor gekozen heeft.

Waterneutraal
Waterneutraal is ontwikkeld door EsteamWork in samenwerking met Aqua for All na uitgesproken intenties van koploperbedrijven op het gebied van duurzaamheid.

U kunt helpen:
>> Waterneutraal