Kennis als een olievlek laten uitvloeien – Hago Next’s kennisdeling borgt continuïteit van schoon

De wereld verandert continu door technologische vooruitgang, de grote behoefte aan hygiëne en veiligheid én een ouder wordende schoonmaakpopulatie. Kennis borgen is belangrijker dan ooit. Hago Next bestaat dit jaar tien jaar en de pijlers waarmee het ooit allemaal begon, zijn nog altijd springlevend en relevant. De aandacht voor mensen en ze alle hulpmiddelen aanreiken om te excelleren, zorgt dat Next uitdagingen het hoofd biedt en voorop kan blijven lopen.

Hago Next zet momenteel vol in op slimmer schoonmaken met Smart Hygiene. Schoonmaakmedewerkers zijn niet altijd even technisch onderlegd, waardoor de crux in het welslagen van werken op basis van data zit in de begeleiding van medewerkers. In duidelijke uitleg en laten zien wat werken met digitale ondersteuning oplevert. Hago Next leidt medewerkers zo op dat ze vervolgens hun collegakunnen trainen, waardoor kennis in huis blijft en uiteindelijk een deel van het DNA van de organisatie wordt. Conceptmanager Femy van de Wege legt uit hoe deze manier van werken al tien jaar vruchten afwerpt.

Coaching in plaats van leiding 

Direct bij de start ging Hago Next anders te werk, met de begeleiding van medewerkers. Femy van de Wege vertelt: “We hebben direct gekozen voor praktijkcoaches op de werkvloer in plaats van objectleiders. Onze praktijkcoaches zijn niet voor niets coach; ze begeleidden medewerkers – zeker op nieuwe locaties – heel erg intensief op bijvoorbeeld communicatie, gastvrijheid, feedback en samenwerking. Allemaal om toen voor elkaar te krijgen dat we de door ons geïnitieerde dagschoonmaak ook goed konden uitvoeren en onze manier van werken vanzelfsprekend te maken.” 

Om de kwaliteit en continuïteit van schoon te borgen, gaat Hago Next nog een stap verder dan alleen coaching en begeleiding. “We ontwikkelen eigen opleidingen en modules. Daarvoor schakelen we altijd de hulp in van die partij die ons het beste kan helpen met de specifieke kennis die we op dat moment zoeken. Zo borgen we dat we de kennis echt een deel van onszelf maken en als een olievlek laten uitvloeien over onze hele organisatie.” 

Ergonomisch verantwoorder werken

Ergonomie was in 2019 een voorbeeld van een prangend vraagstuk waarop Hago Next antwoorden wilde hebben. De schoonmaakbranche stelt hoge eisen aan medewerkers, met zwaar en repeterend werk. Een derde van de schoonmaakmedewerkers in Nederland is 55 of ouder, waar dat voor het totaal van de werkende bevolking in ons land een op de vijf mensen is. Schoonmakers zijn dus relatief oud. Dat, in combinatie met de fysieke belasting van het werk, zorgde dat liefst 15% van het ziekteverzuim kwam vanuit ergonomische problemen. Daar kwam nog bovenop dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog ging.

Hago Next wil goed zijn voor medewerkers en zorgen dat ze na hun pensioen ook gewoon nog kunnen genieten van het leven. Oplossingen voor betere ergonomie waren dan ook onontbeerlijk en daarom was het tijd ‘to team up’ met de specialist op dit gebied, Buro voor Fysieke Arbeid uit Sint Oedenrode. “We kwamen via Hago Zorg in contact met dit bureau en zijn direct aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de opleidingen Ergocoach en Ergobegeleider.”

Borgen kennis en draagvlak in schoonmaakteam 

“We hebben bewust gekozen voor twee verschillende opleidingen, om de praktijk zo goed mogelijk na te bootsen. Onze praktijkcoaches bespreken zaken toch wat algemener dan de praktijkbegeleiders en we vonden dat dat moest terugkomen in de trainingen, om draagvlak te maken in ons hele team. We startten in 2019 met vier duo’s. Steeds een praktijkcoach en een praktijkbegeleider en hebben die medewerkers direct geleerd om hun collega’s te trainen en zo de olievlek te maken die we zoeken. Train de trainer dus. Maar het werken in duo’s gaf onze medewerkers ook direct de gelegenheid om te kijken wat wel en niet werkt en konden we de opleidingen al direct aanscherpen.

Deze manier van opleiden en instrueren wierp al snel zijn vruchten af. Femy gaat verder: “Onze medewerkers waren erg enthousiast over de instructies op maat en de blijvende coaching. Sommige collegas zochten aanvankelijk een beetje naar wat precies de bedoeling was van de adviezen die ze kregen. Zodra het kwartje viel, gingen ze wel zonder uitzondering enthousiast aan de slag met de aanpassingen in hun werkwijzen.”

Nieuwe stappen: digitaal opleiden

Goed kan altijd beter. Daarom zijn Hago Next en Buro voor Fysieke Arbeid nu in de afrondende fase van de productie van e-leaningsmodules over ergonomie. “Kennis moet altijd beschikbaar zijn. Daarmee zorgen we voor continuïteit. Ook nu weer hebben we de samenwerking gezocht met praktijkcoaches en – begeleiders, maar ook met ons HR-team, om zeker te weten dat de modules aansluiten bij de behoeftes van medewerkers en om een compleet aanbod te hebben.

De thema’s die belangrijk zijn voor onze medewerkers, halen we uit focusgesprekken die we met ze houden voor ons onderzoek naar Betekenisvol Werk. We maken de e-learnings bovendien zo, met veel afbeeldingen en filmpjes, dat ze voor zoveel mogelijk mensen eenvoudig zijn te volgen. Zo hebben we nog een extra tool waarmee ergonomisch verantwoord werken altijd op onze agenda staat in plaats van af en toe met een ingekochte training.”

Wanneer kennis overgaat in bewustzijn

Blijvend coachen en begeleiden levert Hago Next op dat kennis verandert in bewustzijn. In bewust handelen vanuit een overtuiging vooral ook. “Uiteraard monitoren we wat onze inspanningen opleveren. We respecteren ieders privacy en registreren daarom niet welke klachten medewerkers precies hebben, maar we horen wel van praktijkcoaches dat het percentage uitval door het werk zelf steeds kleiner wordt. Onze teams gaan ook bewuster om met hun werk en hebben zelfs gevraagd om investeringen in middelen en materialen, rugstofzuigers en telescoopstelen bijvoorbeeld, om te zorgen dat ze hun vitaliteit borgen. De zorg voor eigen lijf en leden zit nu tussen hun oren en dat is wat we beoogden. Zoals we dat doen met alle nieuwe kennis die we onze medewerkers meegeven.”