Onderwijsomgevingen schoonhouden op basis van feiten in plaats van aannames

Technologische ontwikkelingen rollen over elkaar heen. Ook in leeromgevingen, waar ze het gebruik van schoolgebouwen in sterke mate beïnvloeden. Dat dwingt onderwijsinstellingen tot nadenken over de inrichting van zowel fysiek als digitaal leren. Een verandering die vraagt om flexibiliteit van studenten en docenten, maar ook van partners die zorgen voor een prettige omgeving. De tijd van werken op basis van aannames ligt achter ons. Ook als het gaat om schoonmaken. Flexibiliteit vraagt om fact based werken, om op de juiste manier tussen gebruikers door te bewegen.

Dynamischer gebouwgebruik
Onderwijsorganisaties gebruiken hun panden steeds dynamischer. Ze verhuren ruimtes aan derden om leegstand te voorkomen of juist om samenwerking tussen studenten en het bedrijfsleven te stimuleren in de vorm van business labs. Gebouwen blijven ook langer open. Dit laatste om studenten buiten het reguliere onderwijs om de mogelijkheid te bieden in alle rust te studeren op de campus. In bijvoorbeeld een bibliotheek of stilteruimte.

Ontmoetingsplek en co-working place
Een andere ontwikkeling is de geleidelijke overgang van colleges voor grote groepen in aula’s naar kleinere projectlokalen. De locaties fungeren ook steeds vaker als ontmoetingsplek waar studenten in een soort co-working place kunnen samenwerken aan projecten. Een sprekend voorbeeld van de campus van de toekomst, die is ingericht op de nieuwe manier van leren en doceren, is die van Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. De campus wordt in 2024 opgeleverd.

Nooit uitgeleerd
Nog altijd volgen (technologische) ontwikkelingen elkaar in duizelingwekkend tempo op. Wanneer een student met een studie begint is de inhoud bij slagen soms al achterhaald. ‘Life Long Learning’ is om die reden een veel genoemde term. Je bent nooit uitgeleerd en maakt gebruik van verschillende tools om je bij te scholen, waar en wanneer je wilt. Zelfs Google springt daarop in met ‘Google Classroom’. Maar ook de opkomst van MOOC’s (Massive Online Open Courses) is een voorbeeld. We kennen ze beter als ‘de Universiteit van Nederland’, waar topwetenschappers van Nederlandse universiteiten gratis colleges geven op internet.

Ook als het gaat om schoonmaakdienstverlening, ben je nooit uitgeleerd. Nieuwe technieken, waarbij schoonmakers kunnen werken op basis van data die sensoren genereren, zouden je aan het denken kunnen zetten over werkprogramma’s zoals die nu bestaan.

Data in plaats van aannames
Het is op zijn minst bijzonder dat, tegen het licht van alles wat nu mogelijk is met werken op basis van data, partijen bij de start van een schoonmaakcontract op papier afspreken hoe vaak de schoonmaakmedewerker iedere ruimte moet reinigen de komende – pak hem beet – zes jaar. Terwijl we allemaal weten dat de wereld – inclusief gebouwgebruik - in zes jaar tijd exponentieel verandert.

Wanneer het gebruik van je pand fluctueert, mag je dat ook verwachten van je leveranciers. Samen blijven leren. De inzet van sensoren kan je daarbij helpen, als je partner de software heeft om de data uit te lezen. Je kunt dan het gebruik van ruimtes meten en direct je schoonmaakprogramma aanpassen, of bijvoorbeeld je catering gerichter laten inkopen. Bruikbare data maakt dat mogelijk. Het zorgt ervoor dat je niet meer elke dag alles doet op basis van aannames uit het verleden, maar elke dag het juiste op basis van de feiten van nu. Smart Cleaning.

Betekenisvoller werk
Life long learning en slimmer werken levert meer winst op: gemotiveerde schoonmaakmedewerkers. Ook in de schoonmaakbranche wordt goed personeel schaarser en daarom is het belangrijker dan ooit dat organisaties als Hago Next zuinig zijn op mensen. De juiste motivatie is daar een belangrijk deel van, zoals een gezonde fysieke belasting dat ook is.

Niets is zo motiverend als weten dat je het verschil maakt met je werk. Als je altijd weet dat je naar ruimtes gaat die jouw schoonmaakexpertise nodig hebben, dan weet je dat je belangrijk bent. Als je je dagelijkse ronde maakt omdat je werkprogramma je dat voorschrijft, is dat niet altijd duidelijk. Dat gaat hand in hand met enthousiaste vakmensen. Want weten dat je het verschil maakt, maakt het werk betekenisvoller.

Als je schoonmaakt en altijd de juiste kant oploopt, werk je bovendien veel effectiever. Het geeft je de mogelijkheid om tijd over te houden voor andere taken. Voor taakdifferentiatie dus, met aanpalende facilitaire diensten. Hago Next zet zich in om tijd die ‘overblijft’ aan te wenden voor activiteiten die de totale beleving in een pand nog beter maken. Voor activiteiten die  ook overeenkomen met de ambitie van de schoonmaakmedewerkers. Een opleiding tot ergocoach bijvoorbeeld, of een taak om hospitality te borgen in een pand. Zo halen we nog meer resultaat uit onze werkzaamheden en zijn ook onze schoonmakers deel van ons blijvend leren.

Smart Hygiene – life long learning
Als je de feiten kent, kun je handelen. Zeker in het onderwijs klinkt dat als een no brainer en de nabije en iets verdere toekomst vragen ook om die feiten. Hoe onderwijsorganisaties hun locaties in de toekomst gaan of laten gebruiken, weten we nog niet. Wat we wel weten is dat de oplossing voor goede hygiëne en de juiste beleving van schoon, baat heeft bij weten wat je moet doen in plaats van werken op basis van aannames. Smart Hygiene dus, voor life long learning.