Smart Hygiene brengt data gedreven schoonmaak in een stroomversnelling

Waar we eerst met zijn allen zochten naar tijdelijke maatregelen om de pandemie het hoofd te bieden, is het nu van belang om ons te richten op de toekomstige manier van werken. Onze taak, het creëren van een schone en veilige werkplek, wordt steeds belangrijker. In deze blog beschrijven we hoe Hago Next inspeelt op de veranderende behoefte vanuit de markt, door te focussen op drie belangrijke pijlers. En, introduceren we hét schoonmaakconcept van de toekomst.

Laat de data het werk doen

Al zo’n twee jaar werken we aan het concept Smart Hygiene. Een totaaloplossing die bestaat uit verschillende facilitaire innovaties. Deze onderstrepen het belang van schoonmaak en maken de meerwaarde ervan inzichtelijk. Met behulp van data- en sensortechnologie zijn we in staat om onze dienstverlening efficiënter en doelgerichter in te richten, op basis van verzamelde data. Zo kunnen we facility management slim, duurzaam én belevingsgericht maken.

Stroomversnelling

Smart Hygiene heeft zich in rap tempo doorontwikkeld. Dat heeft alles te maken met de veranderende tijden waarin we nu leven. Daar waar schoonmaak voorheen niet heel prominent aanwezig was, kent iedereen er inmiddels een veel grotere waarde aan toe. Hygiëne is een keiharde eis. Voor Hago Next betekent dit ruimte voor nieuwe initiatieven en samenwerkingen. Want naast hygiëne- en belevingsexpert, fungeren wij ook als volwaardige gesprekspartner als het gaat om het creëren van een veilige werkomgeving.

Andere schoonmaakbehoeften

Smart Hygiene sluit perfect aan bij de huidige, veranderende schoonmaakbehoeften. Omdat dit concept volledig focust op gebruikersintensiteit van een gebouw. Stel dat mensen er nog maar twee keer per week naartoe gaan. Dit betekent dat ruimtes minder vaak gebruikt worden. Op basis van bewegingssensoren weten we wanneer iemand aanwezig is. Hierop richten we onze dienstverlening precies in. Data geeft ons dit inzicht. Het vertelt ons waar we moeten zijn, op welk moment. Op die manier zijn we, samen met onze klanten, heel efficiënt en kostenbesparend bezig.

Wat levert Smart Hygiene op?

Efficiency
Intensiteit afgestemd op werkelijk verbruik

Smart Hygiene heeft direct effect op efficiency. We stemmen onze dienstverlening namelijk af op de intensiteit van een pand. Normaliter maken we elke ruimte, iedere dag schoon. Maar dat is misschien niet altijd nodig. Het dashboard laat zien welke ruimtes wel of niet gebruikt zijn. Zo kunnen we looproutes efficiënter inrichten, wat gemiddeld 10% tijdbesparing oplevert. Deze tijd kunnen onze schoonmakers goed gebruiken voor overige facilitaire taken.

Wendbaarheid
Overzichtelijke manier van werken voor de schoonmaker en eenvoudig taken toevoegen

De techniek ondersteunt onze medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Voordat zij starten pakken ze de tablet. De route start op en toont een overzicht van de plattegrond. Op basis van de kleurstelling zien ze precies wat ze moeten schoonmaken. Dit zorgt voor wendbaarheid. Omdat schoonmakers nu zelf kunnen bepalen welke andere werkzaamheden ze kunnen oppakken. Daardoor zijn ze veel flexibeler om in te spelen op andere vraagstukken zonder daarbij te kort te doen aan de technische kwaliteit.

Concreetheid
Schoonmaak inzichtelijk en tastbaar maken door middel van een data-platform

Vanuit ons platform maken we schoonmaak inzichtelijk. De data zet meteen concrete acties uit richting onze medewerkers. We analyseren de verzamelde data, op korte en lange termijn. Zo kunnen we anticiperen op wat er nodig is voor de toekomst. Voor klanten maken we dit tastbaar in de vorm van rapportages over pandgebruik, piekdruktes enzovoorts. Op basis hiervan kunnen we processen optimaliseren en werkprogramma’s afstemmen op de tools.

Duurzaamheid
Betekenisvol werk en ketenintegratie

Aan de ene kant speelt duurzaamheid in op besparing in verbruikskosten van producten. Zeep bijvullen op het juiste moment zorgt bijvoorbeeld voor minder productverbruik, dus minder verpakkingsvervuiling. Maar indirect ook voor minder transport. Daarnaast maakt Smart Hygiene het werk van onze medewerkers betekenisvoller. De fysieke belasting van schoonmakers neemt af vanwege de taakintegratie. En de afwisseling van taken is ook erg belangrijk om schoonmaak leuk te houden.

Alles weten over data gedreven schoonmaak met Smart Hygiene?

Download de whitepaper, waarin we uitleggen hoe dit schoonmaakconcept daadwerkelijk bijdraagt aan bedrijfsresultaten. Bij nieuwsgierigheid over de praktische mogelijkheden, vraag een demo aan. Hierin laten we exact zien hoe het platform werkt.

Alles weten over data gedreven schoonmaak met Smart Hygiene?

Het doel van Smart Hygiene is om schoonmaak zo efficiënt en doelgericht mogelijk voor je in te richten op basis van de verzamelde data. Op die manier verbeteren we je prestaties en klant- en medewerkerstevredenheid.

Meer weten