Hago Next: de nieuwe norm in schoonmaak

Het kon anders in de schoonmaakbranche.
En daarom doet Hago Next het anders. We bedenken hoe we het werk makkelijker en leuker kunnen maken. Iedere dag weer. Met twee innovaties per kwartaal heeft Hago Next inmiddels schoonmakers een gezicht gegeven; opdrachtgevers complete transparantie en eindgebruikers een schone, prettige en gastvrije (werk)omgeving. De schoonmaker bepaalt zelf hoe het weer schoon wordt, geholpen door de nieuwste technologie en gestimuleerd door coaches. We werken met een schoonmaakmodel dat uitgaat van de waarden en wensen van alle betrokken partijen. En niet alleen omdat we harde garanties af willen geven, maar omdat we dat willen! Schoonmaak met oog voor mens en maatschappij.

Onze visie op schoonmaken heeft een missie

9+ organisatie

Als we willen werken met de allerbeste mensen, moeten we vanzelfsprekend zorgen dat de allerbeste mensen met ons willen werken. Dat ze kunnen laten zien wie ze zijn, met al hun talenten. Dat ze gezien worden omdat ze overdag werken. En dat ze trots zijn op het verschil dat ze maken als vakschoonmaker. Dat noemen we een 9+ organisatie.

Lees meer

Data- en mensgedreven

Hoe kunnen we de eindgebruiker aangenaam verrassen en het werk van onze schoonmakers makkelijker en leuker maken? Op dit moment is Hago Next druk bezig om haar dienstverlening te voeden met big data. Dit betekent dat Hago Next haar workforce qua werkzaamheden kan aanpassen op de data. Mens en techniek kunnen harmonieus samengaan. Daarin nemen we nu de next step met Data driven schoonmaak.

Innovatie in schoonmaak

Sociale en technische innovatie

Hago Next is gebouwd op sociale en technische innovatie en ingericht voor positieve verandering. In ons innovatielab gaan we direct met innovaties op de werkvloer aan de slag. Innovaties om het werk leuker en makkelijker te maken; om gebruikers een topbeleving te geven; om in te spelen op wensen van morgen; om een duurzame omgeving te crëeren waarin met plezier samengewerkt wordt.

Innovatielab

MVO/MADE BLUE

Hago Next is een voorvechter en voortrekker van de realisatie van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. We staan voor een markt met gezonde verhoudingen tussen opdrachtgever/werkgever, opdrachtnemer en werknemer. Als één van de medeopstellers vanuit Vebego, past Hago Next de Code Verantwoordelijk Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassersbranche toe in haar bedrijfsvoering. Tegelijkertijd nodigen we onze partners uit zich bij de uitgangspunten van de Code aan te sluiten en daarnaar te handelen. Wij voeren een open en transparant beleid.

MVO

Hago Next in het kort

Alleen (zichtbare) dagschoonmaak

  1. Vakmensen voeren het werk uit
  2. Medewerkers getraind in schoonmaak, communicatie en ergonomie
  3. Gebruik van technologische hulpmiddelen (Smartphone met @lly app)
  4. Duurzaam, ecologisch verantwoorde hulpmiddelen
  5. Kwaliteit, minimaal 8 voor klant- en medewerkerstevredenheid
  6. Transparantie over kost- en winstmarge
  7. Winstmarge wordt alleen in rekening gebracht als de doelstelling is behaald
  8. Continue sociale en technische innovatie
Deel dit artikel: